معرفی سرویس آیپی تیوی Redline IPTV

سرویس ردلاین آیپی تیوی ، سرویسی دارای اپلیکیشن اختصاصی می باشد . این سرویس در واقع مربوط به کمپانی سازنده رسیورهای ردلاین می باشد ، که سرویس به طور اختصاصی برای رسیورهای این شرکت بوده ، اما استفاده از این سرویس بر روی دستگاه های اندروید امکان پذیر می باشد . سروی ردلاین آیپی تیوی ، دارای دو تعرفه برنزی و پریمیوم می باشد . تعداد کانال ها در این دو سرویس متفاوت می باشد اما کیفیت پخش در هر دو یکسان است . در حال حاضر این سرویس در تعرفه یک ساله از طریق سایت ما ارائه می شود .

 

Redline IPTV

 

در سرویس برنزی ، تعداد شبکه ها حدود ۱۵۰۰ تا هست و در سرویس پریمیوم ۳۰۰۰ کانال وجود دارد .

هزینه تمدید سرویس پریمیوم معادل ۸۵ دلار می باشد .

ردلاین آیپی تیوی Redline IPTV

 

 008613734676384

  sibiptv@gmail.com