نصب آیپی تیوی در آیفون Iphone

برنامه مربوط به سیستم عامل ایفون را از لینک زیر دریافت کنید .

 

https://apps.apple.com/us/app/forever-iptv/id1470356053

 

بعد از نصب با این صفحه برای شما باز خواهد شد .

 

حال مشخصات دریافتی بعد از خرید را به ترتیب در کادر مربوط به آن وارد کنید . تمام

 

 008613734676384

  sibiptv@gmail.com